REKLAMACJE

Regulamin reklamacji

 

1. Reklamacje towaru zakupionego w Sklepie Internetowym OCTAVILLA rozpatrywane są na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. W przypadku chęci złożenia reklamacji towaru, produkt wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacji należy odesłać na adres:

OCTAVILLA RAFAŁ FUCZYŃSKI

ul. Hansa Poelziga 8/2

54-115 Wrocław

z dopiskiem REKLAMACJA

3. W Reklamacji niezbędne jest uwzględnienie: szczegółowego opisu wady, okoliczności (daty) jej powstania, danych Klienta oraz żądań Klienta w związku z zaistniałą wadą towaru.

4. Czas rozpatrywania reklamacji to maksymalnie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie zostanie rozpatrzona, uważa się żądania Klienta za zasadne.

5. W przypadku, gdy reklamacja jest uznana następuje naprawa lub wymiana wadliwego towaru, a w dalszej kolejności zwrot środków płatniczych. Zwrot dokonywany jest poprzez przelew internetowy na wskazany przez Klienta numer konta bankowego.

6. W przypadku reklamacji odrzuconej, Klient zostaje poinformowany o powodach odrzucenia w formie elektronicznej.

7. Konsumentowi przysługuje 24 miesięczny okres reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8. Sklep Internetowy OCTAVILLA nie odpowiada za niezgodność towaru z umową sprzedaży w przypadku, gdy Klient wiedział (bądź w ocenie rozsądku, powinien wiedzieć) o zaistniałej wadzie i świadomie się na nią zgodził.

9. Klient ma prawo do pozasądowych sposobów reklamacji towaru i dochodzenia swoich roszczeń, które to zgłosić można poprzez strony internetowe miejskich rzeczników praw konsumenta, organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej i w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

http://ww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://uokiki.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl